Hver søndag har vi opplegg for barna mens de voksne er på gudstjeneste. Vi møtes i kirkesalen sammen med de voksne! Søndagsskolen begynner ca. et kvarter ut i gudstjenesten, og varer til ca. kl. 12.00.

På søndagsskolen er det en voksen som forteller fra Bibelen, og vi synger og ber sammen. Etterpå har vi ofte ulike formingsaktiviteter, eller vi leker og løper!

Søndagsskolen er for barn fra 3 år og oppover, men de som er under 3 år kan være med på starten av søndagsskolen. Vi deler oss i grupper etter en liten stund, og da er de som er under 3 år er velkomne til å leke på lekerommet, under oppsyn av foreldre.

Søndagsskolen har to grupper:

Gullivergjengen (fra 3 år opp til skolealder).

Tårnagentene (fra 2.klasse og oppover).

Søndagsskolen vår er et dugnadsprosjekt, og baserer seg på frivillige ledere, gjerne foreldre/besteforeldre. Vi er mange barn i kirka vår, og vi har behov for både hjelpeledere og søndagsskoleledere. Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeideren vår Sol Kyvik (sol.kyvik@frikirken.no) hvis du har lyst til å være med!