Gudstjenester

Hver søndag har vi gudstjeneste klokka 11.00. I denne samlinga møtes alle generasjoner, og søker Gud sammen. Vi synger, ber, lytter til ord fra Bibelen og vi hører en preken – som regel knytta til søndagens bibeltekst. Noen søndager har vi også nattverd. Musikken i gudstjenestene varierer fra gang til gang, fordi vi har mange dyktige musikere blant oss som bytter på å lede oss i sangen!

Barna pleier å være med på de første ti minuttene av gudstjenesten for de voksne, før de synger noen barnesanger og går ned til søndagsskolen som holder til i underetasjen.

Etter gudstjenesten møtes vi til kirkekaffe, hvor barn og voksne er sammen og prater og leker!