Vi har et mannskor vi er veldig stolte av!

Mannskoret øver annenhver mandag klokka 20.00.

Leder er Odd Arild Netland, og pianist er Johan Sandstad.

Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!