Medlemskap

Du må ikke være medlem av kirken for å delta i gudstjenester, søndagsskole eller andre aktiviteter i kirken!

Vi vil likevel oppfordre alle som går fast i menigheten til å melde seg inn, fordi det er medlemmene i menigheten vår som både har ansvar og stemmerett i fellesskapet vårt. Ved å bli medlem støtter du også kirka vår økonomisk, fordi medlemsskap i kirken utløser statsstøtte.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg inn!