Medlemskap

Du må ikke være medlem av kirken for å delta i gudstjenester, søndagsskole eller andre aktiviteter i kirken!

Vi vil likevel oppfordre alle som går fast i menigheten til å melde seg inn, fordi det er medlemmene i menigheten vår som både har ansvar og stemmerett i fellesskapet vårt. Ved å bli medlem støtter du også kirka vår økonomisk, fordi medlemsskap i kirken utløser statsstøtte.

Det er gratis å være medlem. Alle lokalmenigheter som tilhører Den Evangelisk Lutherske Frikirke betaler imidlertid inn et fast beløp hvert år per medlem. Per nå er dette beløpet fastsatt til kr. 1.396,- til fellesarbeidet og kr. 1.082,- til misjonsarbeidet – til sammen kr. 2.478,- Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra med dette beløpet, eventuelt som en del av en fast givertjeneste (se «Bli med på spleiselaget!»).

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg inn!