Vi ber for byen vår, fellesskapet vårt og landet vårt!

Bønnemøtene våre hver uke er:

Mandager kl. 06.00
Tirsdager kl. 09.00

Du er hjertelig velkommen!