Ønsker du å støtte arbeidet i Stavern Frikirke økonomisk? Da er du velkommen til å overføre penger til vårt kontonummer, som er 2801.48.12654

Ved å sette penger inn på denne kontoen støtter du først og fremst Stavern Frikirkes arbeid lokalt. Noe av pengene går også til Frikirkens ytremisjonsarbeid. I tillegg går litt av pengene til Frikirken sentralt, da alle Frikirkens menigheter er forpliktet til å dele på utgifter kirkesamfunnet vårt har.

Hvis du har mulighet til å støtte vårt byggeprosjekt, så er bankkontonummeret 2801.48.63550

Vi bruker også Vipps: 78783