Ønsker du å støtte arbeidet i Stavern Frikirke økonomisk? Da er du velkommen til å overføre penger til vårt kontonummer, som er 2510.10.13300.

Ved å sette penger inn på denne kontoen støtter du først og fremst Stavern Frikirkes arbeid lokalt. Noe av pengene går også til Frikirkens ytremisjonsarbeid. I tillegg går litt av pengene til Frikirken sentralt, da alle Frikirkens menigheter er forpliktet til å dele på utgifter kirkesamfunnet vårt har.