hender i hjerte

Stavern Frikirke pleier å arrangere tur en helg hver høst.
I 2018 har vi valgt å ta et pause-år. Men vi kommer sterkt tilbake!