Stab og lederskap

Stavern Frikirke har nå tre pastorer: En hovedpastor/daglig leder, en pastor i engasjement og en barne- og ungdomspastor. Pastorene utgjør, sammen med tre andre ordinerte eldste, eldsterrådet i Frikirken. Kirkens praktiske og diakonale arbeid ledes av diakonrådet.

I tillegg til de ordinære medlemmene i eldsterådet har Stavern Frikirke valgt å opprette et «utvidet eldsteråd», som består av fire ikke- ordinerte personer fra menigheten som er med på de aller fleste av eldsterådets møter. Dette har vi valgt å ha som ordning for å få mer bredde i lederskapet vårt. Samme ordning har vi valgt for diakonrådet.

Pastorer:

Ane Gunhild A. Sveen, hovedpastor i 60% fast stilling, daglig leder.

Alf Petter Hammersmark, pastor i 40% stilling, engasjement.

Sigrun Sundet Sandstad, barne- og ungdomspastor i 50% fast stilling.

 

Eldsterådet:

Arne Kristiansen (leder)

Tlf: 92633808, e-post: arne.kristiansen@frikirken.no

Alf Petter Hammersmark (pastor)

Tlf: 47263767, e-post: apet-ha@online.no

Bjarne Lindbekk

Tlf: 91719012, e-post: flindbek@online.no

Ane Gunhild A. Sveen (pastor)

Tlf: 92441586, e-post: anegunhild@stavernfrikirke.no

Sigrun Sandstad (b/u-pastor)

Tlf. 98478451; epost: sigrun.sandstad@frikirken.no

Johan Sandstad (har p.t. permisjon fra eldsterådet)

Tlf: 90032499, e-post: johsan54@gmail.com

 

Uvidet eldsteråd:

Karolina Netland; tlf. 90589457, e-post: karolina@arkitekst.no

Trond Andreassen; tlf. 93602902, e-post: posttiltrond@yahoo.no

Ståle Gilberg, tlf. 90091173, e-post: stålegilberg@gmail.com

Anne B. Eggebø, tlf. 41000399, e-post: anne@eggebo.com

 

Diakonråd:

Svenn Helge Furfjord (leder); tlf. 97736649, e-post: svennhfu@online.no

Inger Hægeland; tlf. 95220881

Ole Nordsveen; tlf. 90082846

 Liv Berntsen Lund; tlf. 48021381

 

Utvidet diakonråd:

Ole Gunnar Urdal; tlf. 45404897

Trond Vegard Jortveit; tlf. 90943045

 

Andre sentrale kontaktpersoner:

Mannskoret:

Odd Arild Netland, tlf. 90934788

 

Internasjonalt arbeid:

Marianne Killerud Skyvulstad, tlf. 90832885

 

Misjonsforum:

Gerd L. Sandvand, tlf. 92248783

 

Stavern Juniorgospel:

Bodil Gilberg, tlf. 91326468

 

Bønnetjenesten:

Marte Kari Solheim Gilberg, tlf. 986 50 759