Stab og lederskap

Stavern Frikirke har nå tre pastorer: En hovedpastor/daglig leder, en pastor i engasjement og en barne- og ungdomspastor (p.t. i permisjon). Pastorene utgjør, sammen med tre andre ordinerte eldste, eldsterrådet i Frikirken. Kirkens praktiske og diakonale arbeid ledes av diakonrådet.

I tillegg til de ordinære medlemmene i eldsterådet har Stavern Frikirke valgt å opprette et «utvidet eldsteråd», som består av fire ikke- ordinerte personer fra menigheten som er med på de aller fleste av eldsterådets møter. Dette har vi valgt å ha som ordning for å få mer bredde i lederskapet vårt. Samme ordning har vi valgt for diakonrådet.

Pastorer:

Ane Gunhild A. Sveen, hovedpastor i 60% fast stilling, daglig leder.

Tlf: 92441586, e-post: anegunhild@stavernfrikirke.no

 

Alf Petter Hammersmark, pastor i 30% stilling, engasjement.

Tlf: 47263767, e-post: apet-ha@online.no

Sigrun Sundet Sandstad, barne- og ungdomspastor i 50% fast stilling – i permisjon frem til høsten 2019.

 

Barne- og ungdomsarbeider:

Sol Kyvik, vikar for Sigrun Sandstad frem til sommeren 2019, 50% stilling.

 

Eldsterådet:

Bjarne Lindbekk (leder); tlf: 91719012, e-post: flindbek@online.no

Arne Kristiansen

Ane Gunhild A. Sveen

Alf Petter Hammersmark

Johan Sandstad

 

Uvidet eldsteråd:

Kristin Angelsen

Ståle Gilberg

Anne B. Eggebø

 

Diakonråd:

Trond Vegard Jortveit (leder); tlf. 90943045, e-post: tvjortveit@gmail.com

Svenn Helge Furfjord

Ole Gunnar Urdal

Guri Ree Bjørkås

Inger Hægeland

Ole Nordsveen

 

Utvidet diakonråd:

Ingunn Nygård

 

Andre sentrale kontaktpersoner:

Mannskoret:

Odd Arild Netland, tlf. 90934788

 

Internasjonalt arbeid:

Marianne Killerud Skyvulstad, tlf. 90832885

 

Misjonsforum:

Alf Petter Hammersmark

 

Stavern Juniorgospel:

Bodil Gilberg, tlf. 91326468

 

Bønnetjenesten:

Marte Kari Solheim Gilberg, tlf. 986 50 759