Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Baby- og småbarnstreff: PAUSE pga. Korona!

Hver uke er det småbarnstreff på ONSDAGER fra 10-12.00! Da er det åpent i kirken for foreldre og barn som er hjemme på dagtid. Vi synger, leker og spiser matpakkelunsj sammen.
Velkommen!

 

Søndagsklubb: OBS! Følg med på Facebook for avlysninger!

De søndagene vi har gudstjeneste klokka 11.00, har vi opplegg for barna mens de voksne er på gudstjeneste! 

Vi møtes i kirkesalen sammen med de voksne. Søndagsklubben begynner ca. et kvarter ut i gudstjenesten, og varer til ca. kl. 12.00.

På søndagsklubben er det en voksen som forteller fra Bibelen, og vi synger og ber sammen. Etterpå har vi ulike aktiviteter, eller vi leker og løper!

Søndagsklubben har tre grupper:

  • Gullivergjengen (3 år til og med 1.klasse)
  • Tårnagentene (fra 2.klasse til 4. klasse)
  • Tweens/teens (5. klasse og oppover)

Søndagsklubben vår er et dugnadsprosjekt, og baserer seg på frivillige ledere, gjerne foreldre/besteforeldre. Vi er mange barn i kirka vår, og vi har behov for både hjelpeledere og søndagsklubbledere.

 

FamilieKRIK: OBS! Følg med på Facebook for avlysninger!

En søndage i måneden har vi kveldssamling klokka 18.00 i stedet for formiddagsgudstjeneste. Disse søndagene har vi også familieKRIK! Vi drar (som regel) ut på tur sammen, og finner et fint sted å spise niste og høre andakt. Disse samlingene er lagt opp for familier, men det er selvfølgelig åpent for alle!

 

Huskirke: OBS! Følg med på Facebook for avlysninger!

En søndag i måneden har vi Huskirke i stedet for vanlig formiddagsgudstjeneste. Det betyr at hele menigheten deles i mindre grupper, som samles i hjemmene - barn og voksne sammen! Hvis du vil være med på dette, så ta kontakt, eller bli med noen du kjenner i menigheten på en gruppe!

 

Se facebook for oppdatert informasjon og datoer!

Spørsmål? Ta kontakt med Sigrun Sandstad på epost.

Powered by Cornerstone