Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Søndagsklubben:

På søndagsklubben er det en voksen som forteller fra Bibelen, og vi synger og ber sammen. Etterpå har vi ulike aktiviteter, eller vi leker og løper!

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Søndagsklubben har tre grupper:

  • Gullivergjengen (3 år til og med 1.klasse)
  • Tårnagentene (fra 2.klasse til 4. klasse)
  • Tweens/teens (5. klasse og oppover)

Søndagsklubben vår er et dugnadsprosjekt, og baserer seg på frivillige ledere, gjerne foreldre/besteforeldre. Vi er mange barn i kirka vår, og vi har behov for både hjelpeledere og søndagsklubbledere.

 

FamilieKRIK: OBS! Følg med på Facebook for informasjon om hvor vi møtes!

En søndag i måneden har vi kveldssamling klokka 19.30 i stedet for formiddagsgudstjeneste. Disse søndagene har vi også familieKRIK! Vi drar (som regel) ut på tur sammen, og finner et fint sted å spise niste og høre andakt. Disse samlingene er lagt opp for familier, men det er selvfølgelig åpent for alle!

Åpent lekerom:

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 11-13 har vi åpent for lek i kjelleren. Babyer og barn med foreldre er hjertelig velkommen! Oppe i kafeen selger vi vafler og kaffe (10 kr), men du kan gjerne ta med mat selv og spise den hos oss. 

Velkommen!

Fredagsklubb:

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)
Powered by Cornerstone