Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Baby- og småbarnstreff:

Hver mandag fra 10-12.00 er det åpent i kirken for foreldre og barn som er hjemme på dagtid. Vi synger, leker og spiser lunsj sammen.
Velkommen!

 

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Knøttesang:

Tirsdager i oddetallsuker inviterer vi til Middag for alle kl. 16.00. I etterkant av dette samles barn (0-5 år) og voksne til en hyggelig sangstund. Sangstunden varer fra 16.30 til 17.00

. Velkommen til store og små!

 

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Søndagsklubb:

Hver søndag har vi opplegg for barna mens de voksne er på gudstjeneste. Vi møtes i kirkesalen sammen med de voksne. Søndagsklubben begynner ca. et kvarter ut i gudstjenesten, og varer til ca. kl. 12.00.

På søndagsklubben er det en voksen som forteller fra Bibelen, og vi synger og ber sammen. Etterpå har vi ulike aktiviteter, eller vi leker og løper!

Søndagsklubben har tre grupper:

  • Gullivergjengen (3 år til og med 1.klasse)
  • Tårnagentene (fra 2.klasse til 4. klasse)
  • Tweens-søndagsklubb (5. klasse og oppover)

Søndagsklubben vår er et dugnadsprosjekt, og baserer seg på frivillige ledere, gjerne foreldre/besteforeldre. Vi er mange barn i kirka vår, og vi har behov for både hjelpeledere og søndagsklubbledere.

 

Barn og familier i Stavern Frikirke (0-9 år)

Fredagsklubben:

Klubb for alle barn fra 2. til 4 klasse, annenhver fredag (oddetallsuker, med unntak av skolens ferier).

Vi møtes hjemme hos noen i menigheten – hvor vi leker, spiser sammen og hører en andakt.

 

Se facebook for oppdatert informasjon og datoer!

Spørsmål? Ta kontakt med Sigrun Sandstad på epost.

Powered by Cornerstone