PERSONVERNERKLÆRING

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for Stavern Frikirkes håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenestene våre overfor medlemmer og andre vi jobber med.
Hovedpastor er behandlingsansvarlig om om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser vedrørende innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til
post@stavernfrikirke.no.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse og fødselsnummer. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer slik at vi kan motta offentlig tilskudd. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer) til medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. Kun kirkebokføring og evt e-post (se under) blir stående.

Informasjon og nyheter

Som medlem eller assosiert til Stavern Frikirke kan man motta nyhetsbrev og informasjon om arrangementer. Dette sender vi ut på e-post. E-postadressene deles ikke med andre, og de slettes når de ikke lengre er i bruk.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør
derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den snarest mulig.

Påmelding arrangement

I forbindelse med påmelding til arrangement i regi av Stavern Frikirke samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for
tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer kun personopplysninger vi til enhver tid har bruk for. Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, adresse etc. betrakter vi som ikke-sensitiv informasjon. Denne oppbevares likevel trygt, men gjøres tilgjengelig for ledere i de grupper / oppgaver du har samtykket til. Ikke-sensitive opplysninger kan bli brukt på lister i forbindelse med tjenester. 

Sensitive opplysninger (personnummer, helseopplysninger etc.) er kun tilgjengelig etter ditt samtykke. Det ansvarlig for medlemsregistrering (evt. ved behov også arrangementsansvarlig) som har innsyn i disse opplysningene. 

Vi sletter alle personopplysninger vi ikke lenger bruker. Du kan selv, til enhver tid, få innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi behandler, og kreve å få disse slettet.

Foto

I forbindelse med våre arrangement kan det noen ganger bli tatt bilder av personer. Vi publiserer ikke slike bilder uten å først innhente samtykke til dette. Foto av allmennheten / offentlige arrangement kan unntaksvis benyttes uten samtykke som nevnt over. Dette gjelder imidlertid kun når bildene gjelder forsamlinger eller hendelser som har allmenn interesse, og der avbilding av personer er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

 

Oppdatert 27.04.20

Powered by Cornerstone