Unge (10-18 år)

Stavern Frikirke har også opplegg for unge mellom 10 og 18 år. 

 

Stavern Juniorgospel:

Barnekor for alle barn i skolealder! Vi øver annenhver tirsdag kl. 17.00 (etter middag klokka 16.00).

Ledes av Bodil Gilberg og Ingebjørg A. Johansen

 

Tweens-klubben:

Tweensklubben i Stavern Frikirke skal være et inkluderende, trygt og positivt sted å være for barn i området fra 5- til 7-klasse. den finner sted i kirkebygget annenhver fredag fra kl. 19:00 til kl. 21:00.

Vi vil at barna skal ha det gøy, utvikle nye vennskap og lære nye ting om seg selv og om livet. Vi vil ha trygge voksne til stede som det skal gå an å prate med om det man selv ønsker, stille spørsmål til, og bli sett av. 

Aktivitetene som foregår skal være åpen for alle, og barna velger selv om de vil være med. 

På tweensklubben skal man kjenne at man er god nok som man er, den skal ha plass til alle, og alle skal vise respekt for hverandre.

Tweensklubben arrangeres av kirka, så Jesus, tro og de store spørsmålene i livet vil være naturlig for oss å snakke om. Og vi vil være tydelige på hva vi står for. Men det er viktig å påpeke at alle livssyn skal omtales med respekt, og det skal alltid være rom for forskjellighet - om du er kristen, muslim, ateist eller ikke vet hva du tror på, er du alltid like velkommen - uten å føle at du må bli som alle andre. 

 

Ungdommene i kirka:

Fra og med høsten 2019 av, jobber vi for å også få et bedre tilbud til ungdom i ungdomsskolealder, i første omgang. En ungdomsklubb er under planlegging, og andre ideer er også på bordet, i samarbeid med ungdommene selv. 

 

Konfirmasjon:

Fra skoleåret 2020/2021 av, vil vi igjen ha konfirmantopplegg i Frikirka, i samarbeid med Den norske kirke, Stavern Menighet. Vi drar på HEKTA-leir 8.-14.august 2020, har felles undervisningsøkter med konfirmantene i Dnk og har mange andre planer. Mer info kommer - ta kontakt om det er noe du lurer på. 

 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Ole Halvard Sveen

Powered by Cornerstone