Unge (10-18 år)

Stavern Juniorgospel:

Barnekor for alle barn fra 4. klasse og oppover! Vi øver annenhver tirsdag (partallsuker) kl. 17.00.

Ledes av Bodil Gilberg og Ingebjørg A. Johansen

 

Unge (10-18 år)

Tweens- og Teens-klubben:

Tweens- og Teensklubben i Stavern Frikirke skal være et inkluderende, trygt og positivt sted å være for barn i området, og er for barn fra 5-klasse og oppover.

Det er kiosk som selger litt godteri og enkel mat, så ta gjerne med litt småpenger. Det vil også bli servert litt snacks som er gratis:) Aktivitetene som foregår skal være åpen for alle, og barna velger selv om de vil være med. 

Vi vil at barna skal ha det gøy, utvikle nye vennskap og lære nye ting om seg selv og om livet. Vi vil ha trygge voksne til stede som det skal gå an å prate med om det man selv ønsker, stille spørsmål til, og bli sett av. 

På Tweens- og  Teensklubben skal man kjenne at man er god nok som man er, den skal ha plass til alle, og alle skal vise respekt for hverandre.

Tweens- og Teensklubben arrangeres av kirka, så Jesus, tro og de store spørsmålene i livet vil være naturlig for oss å snakke om. Og vi vil være tydelige på hva vi står for. Men det er viktig å påpeke at alle livssyn skal omtales med respekt, og det skal alltid være rom for forskjellighet - om du er kristen, muslim, ateist eller ikke vet hva du tror på, er du alltid like velkommen - uten å føle at du må bli som alle andre. 

NB: Fra og med høsten 2020 vil Tweens- og Teensklubben deles i to klubber som er i kirken hver sin fredagskveld.  

 

Konfirmasjon:

Bilde

Fra skoleåret 2020/2021 av, vil vi igjen ha konfirmantopplegg i Frikirka, i samarbeid med Den norske kirke, Stavern Menighet. Vi kommer til å ha en del felles undervisningsøkter med konfirmantene i Dnk, men vi har også egne arragngementer. Konfirmasjonsdato blir søndag 2. mai 2021 (helga før DNK).

På grunn av Korona-situasjonen er semesterplanen for konfirmantene 20/21 forsinket. Den kommer i august!

Spørsmål? Ta kontakt med Ole Halvard Sveen

Powered by Cornerstone