Sjelesorg

Sjelesorg er viktig for oss. De fleste møter perioder og situasjoner i livet hvor man kjenner behov for en “medvandrer” som man kan dele tanker med. Det kan gjelde tro og tvil, utfordringer i livet, vanskelige relasjoner eller andre ting. En viktig del av denne tjenesten er også å bli bedt for av et menneske som kjenner utfordringene man står i. 

Vi har dyktige samtalepartnere i menigheten vår, med taushetsplikt. Du kan ta kontakt med dem direkte, eller gjennom pastor Ane Gunhild:

 

Guri Ree Bjørkås, tlf. 45665376

Alf Petter Hammersmark, tlf. 47263767

Ane Gunhild Sveen, tlf. 92441586

Powered by Cornerstone