Stab og lederskap

Det er mange måter å organisere en menighet på!

I Stavern Frikirke har vi fire ansatte: to pastorer, en menighetsarbeider og en administrasjonsmedarbeider (se under). 

Pastorene utgjør, sammen med tre andre ordinerte eldste, eldsterådet i Frikirken. Kirkens praktiske og diakonale arbeid ledes av diakonrådet.

I tillegg til de ordinære medlemmene i eldsterådet har Stavern Frikirke valgt å opprette et «utvidet eldsteråd», som består av fire ikke-ordinerte personer fra menigheten som er med på de aller fleste av eldsterådets møter. Dette har vi valgt å ha som ordning for å få mer bredde i lederskapet vårt. Samme ordning har vi valgt for diakonrådet.

Lokalmenighetens høyeste organ er menighetsmøtet. Ønsker du å lese protokoller fra møtene, finner du dem her.

 

Ansatte:

Sigrun Sundet Sandstad, barne- og ungdomspastor, 50%.

Tlf: 98478451, e-post: sigrun.sandstad@frikirken.no

 

Ole Halvard Sveen, menighetsarbeider med hovedansvar for ungdomsarbeid, 50%.

Tlf. 98623434, e-post: ole.stavernfrikirke@gmail.com

 

Silje Husan, administrasjonsmedarbeider, 40%.

Tlf: 93878321, e-post: silje.husan@frikirken.no

 

Eldsterådet:

Stian Håseth - kontaktes på stianhz@gmail.com

Ole Halvard Sveen

Sigrun Sundet Sandstad 

Johan Sandstad (i permisjon)

 

 

Uvidet eldsteråd:

Kristin Angelsen

Ståle Gilberg (i permisjon)

Johan Sandstad

Line Andreassen

Terje Bjørkås (i permisjon)

 

Diakonråd:

Trond Vegard Jortveit (leder); tlf. 90943045, e-post: tvjortveit@gmail.com

Svenn Helge Furfjord (vaktmester)

Guri Ree Bjørkås

Inger Hægeland

 

Utvidet diakonråd:

Ingunn Nygård

 

Andre sentrale kontaktpersoner:

Mannskoret:

Odd Arild Netland, tlf. 90934788

 

Formiddagstreffet: 

Guri Bjørkås 

 

Misjonsforum:

Sigrun Håseth

 

 

Powered by Cornerstone