Stab og lederskap

Det er mange måter å organisere en menighet på!

I Stavern Frikirke har vi tre ansatte: to pastorer, og en menighetsarbeder (se under). 

Pastorene utgjør, sammen med tre andre ordinerte eldste, eldsterådet i Frikirken. Kirkens praktiske og diakonale arbeid ledes av diakonrådet.

I tillegg til de ordinære medlemmene i eldsterådet har Stavern Frikirke valgt å opprette et «utvidet eldsteråd», som består av fire ikke- ordinerte personer fra menigheten som er med på de aller fleste av eldsterådets møter. Dette har vi valgt å ha som ordning for å få mer bredde i lederskapet vårt. Samme ordning har vi valgt for diakonrådet.

Lokalmenighetens høyeste organ er menighetsmøtet.

 

Ansatte:

Ane Gunhild A. Sveen, hovedpastor og daglig leder, 80% fast stilling.

Tlf: 92441586, e-post: anegunhild@stavernfrikirke.no

 

Sigrun Sundet Sandstad, barne- og ungdomspastor, 50% fast stilling.

Tlf: 98478451, e-post: sigrun.sandstad@frikirken.no

 

Ole Halvard Sveen, menighetsarbeider med hovedfokus på ungdomsarbeid, 50% (foreløpig) engasjert ut 2020.

Tlf. 98623434, e-post: ole.stavernfrikirke@gmail.com

 

Eldsterådet:

Bjarne Lindbekk (leder); tlf: 91719012, e-post: flindbek@online.no

Arne Kristiansen

Stian Håseth

Ane Gunhild Anthonisen Sveen

Sigrun Sundet Sandstad 

 

Uvidet eldsteråd:

Kristin Angelsen

Ståle Gilberg

Anne B. Eggebø

Johan Sandstad

 

Diakonråd:

Trond Vegard Jortveit (leder); tlf. 90943045, e-post: tvjortveit@gmail.com

Svenn Helge Furfjord (vaktmester)

Ole Gunnar Urdal

Guri Ree Bjørkås

Inger Hægeland

 

Utvidet diakonråd:

Ingunn Nygård

 

Andre sentrale kontaktpersoner:

Mannskoret:

Odd Arild Netland, tlf. 90934788

 

Internasjonalt arbeid:

Marianne Killerud Skyvulstad, tlf. 90832885

 

Misjonsforum:

Alf Petter Hammersmark, tlf. 47263767

 

Stavern Juniorgospel:

Bodil Gilberg, tlf. 91326468

 

Powered by Cornerstone