Husgrupper

En HUSGRUPPE består av en gruppe mennesker som avtaler å møtes jevnlig for å søke Gud sammen, og ha fellesskap med hverandre. Bibelgruppe, cellegruppe eller husfellesskap er betegnelser som går litt om hverandre, men som handler om mye av det samme.

Som regel samles ei husgruppe hjemme hos noen av medlemmene, på kveldstid. Ofte spiser man litt, eller drikker kaffe sammen, og ber sammen. Noen grupper synger sammen, noen har hovedfokus på bibelstudier, mens andre har hovedfokus på samtale og å dele erfaringer fra hverdagen. Akkurat hvordan en husgruppe bestemmer seg for å fungere, er opp til dem som er med, og en husgruppe kan være veldig ulik en annen! Men fokus for gruppene er alltid å søke Gud, og lære han bedre å kjenne – sammen. Her kan man komme med hele livet sitt, og alle spørsmålene sine, og snakke åpent om tro og hverdagsliv.

Har du ønske om å bli med i ei husgruppe, vil knytte gruppa di til menigheten vår, eller ønsker mer informasjon, så ta kontakt med pastor Ane Gunhild Sveen!

Husgrupper

Vi har også ei JENTEGRUPPE tilknytta Stavern Frikirke, som er for «jenter» i 30-40-åra. Her møtes man hver tredje uke, hjemme hos hverandre. Det er kveldens vert som bestemmer opplegget for kvelden. Noen ganger er det samtale rundt en bibeltekst, andre ganger høres en tale, eller det er diskusjoner og samtaler om livet.

Hvis du ønsker å få mer informasjon, eller melde deg på denne gruppa, så ta kontakt med Ane Gunhild Sveen!

Powered by Cornerstone