Gi en gave

Bli med på spleiselaget!

Stavern Frikirke sitt arbeid finansieres hovedsakelig av giverinntekter, og vi tror arbeidet vi gjør er kjempeviktig! Derfor vil vi oppfordre alle som er en del av fellesskapet vårt til å være med å spleise på utgiftene vi har til lønn, drift og andre utgifter. Noe av pengene går også til Frikirkens fellesarbeid og arbeid internasjonalt.

Husk at du kan få skattefritak på gaver opp til kr. 25.000,-.

Powered by Cornerstone